Arrels presenta propuestas de mejora al PAT de Castelló

El Pla d’Acció Territorial de l’àrea funcional de Castelló (PAT) ha estat en exposició pública fins al 15 de gener. Des d’Arrels, una vegada analitzat tot aquest pla, s’han el·laborat una sèrie de comentaris, observacions i propostes.

Aquestes aportacions, no són al·legacions com a tal, les quals arribaran una vegada sapiguem quines de les propostes han sigut incorporades en el PAT i puguem avaluar la seua idoneitat per a un desenvolupament sostenible i compatible amb el medi ambient per aquesta àrea funcional de Castelló i els municipis que inclou.

Les aportacions les hem dividit en 21 apartats i dins de cadascun d’ells, hem explicat la nostra percepció tècnica i ambiental, intentant aportar una visió que millor els diferents aspectes tractats en aquest PAT.

Creiem en la importància de poder dur a terme normes d’aquest estil i aplaudim tant la seua aparició com el gran procés de participació dut a terme. Ara bé, això no és motiu per no ser crític amb algunes parts del seu contingut i amb aquestes “Consideracions” hem volgut transmetre a la Conselleria el nostre parer.

Ens posem a disposició d’aquest organisme autonòmic per contribuir en la millora d’un document normatiu que considerem indispensable però que al mateix temps requereix d’una major implicació en la protecció del territori.

Enllaç al document treballat per Arrels: Al·legacions PAT Arrels