Arrels presenta a la Conselleria un projecte d’estudi de la biodiversitat existent i la seua relació amb l'excés de poblacions (plagues) per al municipi de Xilxes

Els objectius perseguits són l’estudi de la biodiversitat existent al municipi de Xilxes. La seua flora i fauna actual. La relació amb l’augment de plagues i propostes de millora per controlar les diferents plagues amb potenciació i millora de la biodiversitat.

Totes aquestes activitats seran obertes i divulgades per a que hi puguen participar, a més de l’equip tècnic encarregat de dur a terme el treball de camp, tota la societat, associacions i estaments púbics per tal que també es puguen convertir en jornades de conscienciació que les ajuden a prendre decisions en el seu dia a dia.

Calendari previst per al treball de camp és durant la tardor (setembre i octubre), de tal manera que es puga disposar de les propostes d’acció amb la suficient antelació com per preveure la manera de dur-se a terme durant l’any 2021.

El projecte, emmarcat dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Responsabilitat Social (concretament en la dimensió ambiental), ha sigut presentat a la Conselleria per tal de poder aconseguir el finançament necessari i convertir-lo així en un projecte pioner.