Arrels instarà a la Conselleria de Medi Ambient a que intensifique els controls de les emissions als polígons industrial vinculats amb el taulell

El sector del taulell és un dels més importants de les nostres comarques, però això no és motiu per a que algunes empreses aprofiten certs moments del dia per anar a «escape lliure». De fet és molt habitual el trobar-nos moltes xemeneies amb fums que podrien indicar la no aplicació de filtres.

Les mesures de control de la contaminació, comporten l’aplicació de filtres per evitar llançar a l’atmosfera productes contaminants i molts d’ells cancerígens.

Per garantir la qualitat dels veïns i veïnes, és necessari fer un control sobre les emissions que des de les industries potencialment contaminants es duen a terme; i és per això que anem a demanar al Govern Autonòmic que vetlle pel compliment de la legislació.

També des d’Arrels volem animar a les empreses que estan duent a terme grans inversions per reduir les seues emissions a que continuen apostant el més possible per un model d’indústria sostenible.